Digitaal schade melden

U kunt de meeste schades digitaal bij Europeesche Verzekeringen melden.

Informatie digitaal aanmelden schade reis- of annuleringsverzekering.

Schade melden

Een reisverzekering afsluiten, doet u omdat u tegen de belangrijkste schades, zoals bagageschade, kosten vervoer, extra verblijfskosten en bijvoorbeeld extra reiskosten verzekerd wilt zijn.

Indien u een reisverzekering of annuleringsverzekering bij Europeesche Verzekeringen afsluit, bent u verzekerd van een snelle en adequate schadeafhandeling.

Alarmcentrale Europeesche Verzekeringen

Europeesche Verzekeringen staat via De Europeesche Hulplijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u klaar.

Bel: +31 20 65 15 777

De medewerkers van de Europeesche Hulplijn beantwoorden uw vragen in geval van ongevallen of pech en geven medische adviezen. Indien u in het buitenland bent en medische hulp nodig hebt, wordt u doorverwezen naar betrouwbare artsen en ziekenhuizen. De Europeesche Hulplijn schakelt bij ongevallen, ziekenhuisopname, pech en bepaalde calamiteiten de alarmcentrale SOS International in. De Europeesche heeft in het buienland zogenaamde Euro-Centers. Deze Euro Centers houden scherp toezicht op de medische hulp ter plaatse en weten of een bepaalde arts bekwaam is. De Euro-Centers kennen de ziekenhuizen in de buurt van uw vakantiebestemming en onderhouden daar regelmatige contacten mee. Bovendien regelen zij rechtstreeks de betaling met de Europeesche Verzekeringen.

Een schade melden indien u bagageschade heeft

De snelste manier om uw schade aan te melden en afgehandeld te zien is rechtsreeks telefonisch aan Europeesche Verzekeringen.

U kunt op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uw schade telefonisch melden via telefoonnummer: 020 - 651 5505

Voordat u contact opneemt met Europeesche Verzekeringen, is het noodzakelijk dat u een aantal belangrijke stukken bij de hand houdt. Men kan u vragen naar uw verzekeringspolis, eventuele politierapporten, eventuele nota’s en andere relevante stukken. Houd ook uw banknummer bij de hand.

Als u 020 - 651 5505 belt, krijgt u meteen contact met een deskundige schadebehandelaar van Europeesche Verzekeringen. Uw schade wordt in de meeste gevallen direct afgehandeld en wordt in principe in geld uitgekeerd. Maar u kunt ook kiezen voor een uitkering in natura. U krijgt dan hetzelfde artikel of een vergelijkbaar artikel toegestuurd.
Indien uw schade wordt toegewezen en er in geld wordt uitgekeerd dan ontvangt u het schadebedrag in de regel binnen twee werkdagen op de door u aangegeven rekening.

Opsturen van nota’s, bonnen, politieaangiftes en dergelijke

In de meeste gevallen is het niet nodig dat u deze naar ons toestuurt. De originele stukken dient u wel drie maanden te bewaren.

Online uw bagageschade bij de Europeesche aanmelden

Het voordeel van uw bageschade online aanmelden is dat u dit 24 uur per dag kunt doen. Indien u uw schade online aanmeldt is deze over het algemeen binnen twee werkdagen helemaal afgehandeld. Ga naar: https://eol.europeesche.nl/schadeweb/login.do

Schriftelijk uw schade melden middels een schadeformulier

U kunt natuurlijk ook uw schade melden via een schadeformulier en deze volledig ingevuld en met de gevraagde bewijsstukken toesturen. U kunt via ons contactformulier vragen een schadeformulier toegestuurd te krijgen. U kun het schadeformulier ook downloaden via deze site: http://www.europeesche.nl/mijneuropeesche/schademelden/


Een schade melden indien u een annuleringsverzekering via ons heeft afgesloten

Indien uw reis of vakantie om bepaalde redenenen geannuleerd moet worden, dient u dit zelf bij de reisorganisatie, vervoerder of instantie waar u de reis heeft geboekt, te melden. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging hiervan!

Indien uw geboekte reis of vakantie niet kan door gaan, dan dient u deze schade bij voorkeur met behulp van het schade aangifteformulier Annuleringsverzekering door te geven aan Europeesche Verzekeringen.

U dient het volgende met dit ingevulde schadeformulier mee te sturen:

De nota’s van de oorspronkelijke boeking. Zowel van het verblijf als de reis.
Het verzekeringsbewijs.
De annuleringskostennota of nota’s die eventueel al werden afgegeven door de instanties of organisaties waar de reis of het verblijf werden geboekt en waarop staat dat deze geannuleerd zijn. De kosten van annulering zullen normaal gesproken al op deze nota’s vermeld staan.

Annuleringsschade bij niet gebruikte vakantiedagen (annuleringsverzekering)

Indien u door onvoorziene omstandigheden vakantiedagen heeft moeten missen, dan kunt u dit doorgeven met het schadeformulier. Op het schadeformulier staat vermeld welke stukken u dient mee te sturen. Tevens staat daar het postadres op vermeld waarnaar het schadeformulier gestuurd dient te worden.


Vragen?

Hebt u nog vragen, bijvoorbeeld of uw polis dekking biedt tegen een bepaalde schade, belt u dan tijdens kantooruren met de afdeling reisschade van de Europeesche:
Tel. 020-651 55 05
Fax. 020- 651 55 05

Of neem contact op via e-mail: reisschade@europeesche.nl
Hebt u vragen m.b.t. welke polis u het best kunt afsluiten? Belt u dan de informatielijn van Vakantie Zeker!
085 – 303 11 90